O projekte

Názov projektu "Srdcom tradičné" vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu je spoločne so školu AveArt Ostrava podporiť medzinárodnú-živú spoluprácu medzi inštitúciami. Uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím tradičných umeleckých postupov a technológií v súčasnej dobe, umení a predovšetkým v praxi. Spolupracovať pri vzdelávaní a výchove študentov v odbornej oblasti umeleckých odborov. Dĺžka trvania projektu je stanovená na jeden rok s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie vo vybraných umeleckých technikách. V rámci prvého výmenného študijného pobytu študenti absolvujú vzdelávanie v oblasti tradičných postupov výroby keramiky od prípravy keramickej hmoty, tvarovania, sušenia, vypaľovania a zdobenia výrobku glazúrou a engobou. Druhá mobilita je zameraná na vzdelávanie a získavanie skúseností v odbore cizelovanie - jemné ručné umelecké spracovanie kovu. Cizelovanie je technika spracovania kovu, pri ktorej je kov zdobený alebo tvarovaný použitím špeciálnych nástrojov - cizelárskych čakanov a cizelárskeho kladivka. Projekt bude zavŕšený spoločnou výstavou prác vytvorených počas projektu s názov Srdcom tradičné. Odkaz na webovú stránku našej partnerskej školy: https://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/srdcom-tradicne-2021/